இரண்டு கைகளும் இல்லாத சிறுவனுக்காக கார்த்தி-விஷால் எத்தனை லட்சம் கொடுத்துள்ளார்கள் தெரியுமா?

Tags: , ,