சினிமாவில் பலாத்காரம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை சம்மதத்துடன்தான் எல்லாமே நடக்கிறது!

Tags: