ஒரு நடிகனால் மட்டுமல்ல ஒரு நல்ல மனிதரால் மட்டுமே இப்படி இருக்க முடியும்..!!

Tags: ,