"சினிமாவின் இலக்கியம் பரியேறும் பெருமாள்" - இயக்குநர் சங்கர் பாராட்டு!

Tags: