முருகதாஸ் ஸ்ரீரெட்டி விஷயத்தில் இப்படி ஒரு வேலையை பார்த்தாரா? அவரே கூறிய ஷாக் தகவல்.

Tags: