நடிகர் ரகுவரனுக்கு இப்படி ஒரு திறமை இருந்துள்ளதா? யாருக்கும் தெரியாத தகவல்.!!

Tags: , ,